Algemene Voorwaarden

article-2219188-158ca78f000005dc-369_964x641

Numrush.nl is onderdeel en eigendom van OKGO B.V. (“OK GO”) gevestigd te Amsterdam. Bij het design en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u desondanks problemen ondervinden op onze site, laat ons dat dan weten middels het contactformulier op deze website. Wij zullen onze uiterste best doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

OKGO B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door OK GO is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van OK GO De websites van OK GO bevatten links naar websites van derden en OK GO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Algemene Voorwaarden en adverteren op een site van OK GO
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op adverteren of promoties op een site van OK GO zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van OK GO. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier. Tevens zijn hierop van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), waarbij geldt dat de betalingstermijn in de Algemene Voorwaarden van OK GO prevaleert. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OK GO is het de gebruiker van deze site niet toegestaan om de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan OK GO. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OK GO. Deze kunt u aanvragen door middel van ons contactformulier.

Publiceren op een site van OK GO
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van OK GO zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.